Przemijanie w rękach Boga,
wszystko inne w rękach człowieka